Toruń: Chorzy na szpiczaka mają swoje Centrum

Toruń: Chorzy na szpiczaka mają swoje Centrum
Fot Wojtek Szabelski / UM Toruń

Przy Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Toruńskie Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy, którego celem jest prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku.

Koordynatorem Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy będzie dr n. med. Grzegorz Charliński, kierownik Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w toruńskim szpitalu miejskim, który w 2017 r. przeprowadził pierwsze procedury przeszczepu szpiku, za co otrzymał od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego wyróżnienie z okazji Światowego Dnia Zdrowia. – Bez pana doktora nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Pan doktor realizuje ambitne plany, a my wierzymy, że jego praca przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Torunia i okolic – powiedziała podczas oficjalnego otwarcia Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy 17 marca dyrektor szpitala Justyna Wileńska.

Jak podkreślił dr Chaliński, dzięki stworzeniu Centrum chorzy na szpiczaka będą leczeni w jednym miejscu. – Z tego powodu, że w szpitalu miejskim występują specjalistyczne oddziały możemy stworzyć wielodyscyplinarny zespół, który będzie obejmował całość opieki nad chorymi na szpiczaka plazmocytowego. Ta choroba poza tym, że atakuje szpik kostny, może powodować także innego rodzaju niewydolności, w tym niewydolność nerek. Nie przewidujemy żadnych kosztów związanych z otwarciem centrum, gdyż chodzi o usystematyzowanie tego, co jest organizowane dotychczas – dodał dr Charliński.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak powiedział, że hematologia jest taką dziedziną, która wiąże się z eksplozją zachorowań. Większość nowotworów krwi to są choroby osób starszych. Skuteczność leczenia chorób krwi również się zwiększa pod kątem przeżycia z chorobą, aniżeli pod kątem wyleczalności.

– Szpiczak plazmocytowy to jest choroba, która 20 lat temu wiązała się ze średnim przewlekłym przeżyciem około 3 lat. Obecnie osiągamy 10 lat i więcej. To oznacza, że jeden pacjent wymaga obecnie trzykrotnie więcej hospitalizacji i porad ambulatoryjnych. Hematologia jest jedyną specjalnością w Polsce, która cierpi na niedobór łóżek szpitalnych, dlatego że cały czas zapotrzebowanie na usługi hematologiczne się zwiększa. W związku z tym jest potrzeba tworzenia coraz większej liczby ośrodków hematologicznych i coraz większej liczby specjalistów w tej dziedzinie. Liczba hematologów w Polsce zwiększyła się z 200 do ponad 400, ale to ciągle jest za mało – zaznaczył prof. Wiesław Jędrzejczak.

W uroczystym otwarciu Centrum wziął udział także Roman Sadżuga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka. – Jestem dowodem na to, że ze szpiczakiem można żyć dosyć długo. 22 lata minęły kilka dni temu od diagnozy, więc można się tylko cieszyć i prosić o więcej, jeśli chodzi o otwieranie podobnych oddziałów, jaki powstał dzięki dr Charlińskiemu. Oby takich oddziałów było jak najwięcej, bo jest ich niewiele – podkreślił Roman Sadżuga.

Prezydent Torunia Michał Zaleski powiedział, że posiadający 110 letnią tradycję Specjalistyczny Szpital Miejski zmienia swoje oblicze, rozwija się i poprawia zakres usług medycznych świadczonych dla mieszkanek i mieszkańców Torunia. – To szpital, który zmieniając się przystosowuje do tego, co jest potrzebne współcześnie. Mamy wspaniały personel lekarek i lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, którzy dbają o to, aby w porę wychwycić tego groźnego wroga – zaznaczył.

Prezydent Michał Zaleski wymienił też inwestycje, jakie miasto zrealizowało na terenie szpitala w ostatnich latach, jak choćby wybudowanie nowego skrzydła budynku, w którym znajduje się oddział hematologii i transplantacji szpiku dla dorosłych, czy utworzenie w ubiegłym roku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Niech to Centrum służy osobom chorującym i niech będzie potwierdzeniem tezy, że Specjalistyczny Szpital Miejski ciągle rozwija się i zmierza w kierunku utrzymania pozycji placówki dobrze świadczącej usługi medyczne – podkreślił prezydent Michał Zaleski. W swoim przemówieniu podziękował dr Grzegorzowi Charlińskiemu za podjęcie inicjatywy potrzebnej, ważnej i zmierzającej do pomagania chorym, dyrektor szpitala Justynie Wileńskiej za zapewnienie warunków do utworzenia Centrum i profesorowi Jędrzejczakowi za opiekę merytororyczną.

Podczas otwarcia Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy odbył się wykład inauguracyjny zatytułowany „Przeszczepienie Szpiku w Polsce”, który wygłosił prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak. Na koniec szczegóły działalności Centrum przedstawił dr n. med. Grzegorz Charlinski.

Szpiczak plazmocytowy to złośliwy nowotwór krwi. Charakteryzuje się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się plazmocytów. W celu wczesnego wykrycia tej choroby każda osoba powinna przynajmniej raz do roku wykonać morfologię krwi, badanie ogólne moczu oraz badanie OB. Nawet niewielkie odchylenie od normy może wskazać, że choroba jest we wczesnym stadium. Dzięki wcześniejszemu wykryciu szpiczaka można szybciej leczyć oraz odpowiednio kontrolować chorobę. Najważniejszym celem Centrum jest zorganizowanie i prowadzenie diagnostyki i leczenia chorych na szpiczaka i inne choroby nowotworowe krwi oraz stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku.

Cel pośredni to wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką, wczesną diagnostyką i dostępnością do nowoczesnych terapii w celu zwiększenia wczesnej wykrywalności i zmniejszenia śmiertelności z powodu szpiczaka plazmocytowego i innych dyskrazji plazmocytowych w województwie kujawsko-pomorskim. Cele dodatkowe obejmują współpracę naukową oraz edukację lekarzy POZ i innych ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim.

– Mamy nadzieję, że dzięki interdyscyplinarnej współpracy pacjenci w stanie wymagającym indywidualnego leczenia, będą mieli ułatwiony kontakt ze specjalistą. Pacjenci z podejrzeniem szpiczaka plazmocytowego będą objęci diagnostyką i leczeniem w Poradni Hematologicznej lub w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku na podstawie skierowania od lekarzy POZ lub innych specjalistów – wskazują lekarze.

  • Szpiczak stanowi 1 proc. wszystkich nowotworów
  • Szpiczak stanowi 22 proc. wszystkich nowotworów krwi
  • Szpiczak plazmocytowy to drugi pod względem częstości nowotwór krwi
  • 9500 – Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego leczących się w ciągu roku w Polsce
  • 150 – Szacowana roczna liczba nowych zachorowań na szpiczaka plazmocytowego
  • 500 – Szacowana roczna liczba chorych leczonych z powodu szpiczaka plazmocytowego
  • Szpiczak plazmocytowy najczęściej dotyczy osób pomiędzy 65-74. rokiem życia
  • Szpiczak plazmocytowy jest nieco częściej rozpoznawany u mężczyzn
  • Dwa razy częściej chorują Afroamerykanie niż osoby rasy kaukaskiej
Marcin Pryka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email