Toruń: 15 lat ŚDS przy Stowarzyszeniu „Współpraca”

Toruń: 15 lat ŚDS przy Stowarzyszeniu „Współpraca”
Fot. Sławomir Kowalski

Od 2007 roku Stowarzyszenie „Współpraca” prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym wsparcie znajduje 40 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Piętnastolecie swojej działalności osoby związane ze ŚDS obchodziły 9 listopada 2022 r.

Z tej okazji w liście okolicznościowym złożył gratulacje prezydent Michał Zaleski. – Podjętą przez Państwa wyjątkową i potrzebną aktywność terapeutyczną i integracyjną doceniamy w całym Toruniu. Pani Przewodniczącej, Zarządowi Stowarzyszenia oraz Państwa Współpracownikom gratuluję profesjonalnej koordynacji podejmowanych prac, niezagasłej ofiarności i prawdziwie rodzinnej atmosfery wpisanej w wizerunek Środowiskowego Domu Samopomocy – napisał prezydent Michał Zaleski. List wraz z okolicznościowym upominkiem na ręce Marzeny Wolskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia „Współpraca”, przekazał Adrian Mól, zastępca prezydenta miasta.

Zanim został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy, grupa rodzin zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem choroby psychicznej założyła w 1996 roku Stowarzyszenie „Współpraca”. Jego głównym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom, jak również osobom dotkniętym problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Stowarzyszenie  prowadzi swoją działalność w budynku przy ul. Niesiołowskiego 20, który został przekazany przez Gminę Miasta Toruń. Siedziba Stowarzyszenia jest jednocześnie siedzibą ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia”, które z kolei jest członkiem międzynarodowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorych Psychicznie „Eufami” w Leuven, k. Brukseli w Belgii.

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email