To już ostatnie dni na złożenie wniosku do 11 edycji Budżetu Obywatelskiego.

To już ostatnie dni na złożenie wniosku do 11 edycji Budżetu Obywatelskiego.
Fot. Rafał Sułek

Na pomysły mieszkańców urzędnicy czekają do 5 – go czerwca. Wnioski elblążanie będą mogli również złożyć podczas najbliższych imprez miejskich.

Pierwsza szansa już dzisiaj – 1 czerwca, podczas miejskiego festynu z okazji Dnia Dziecka. W Parku Dolinka, w pobliżu amfiteatru, zostanie utworzone specjalne stanowisko dot. Budżetu Obywatelskiego.

Pracownicy Urzędu Miejskiego będą zachęcać do udziału w tegorocznej edycji BO oraz wydawać i przyjmować wnioski. Postarają się również rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania mieszkańców związane z Budżetem Obywatelskim.    

Skorzystać z porad urzędników oraz złożyć wniosek będzie można również w niedzielę – 5 czerwca podczas XIII Elbląskiego Biegu Piekarczyka. 

Specjalny namiot ustawiony zostanie przy ul. Teatralnej – obok STARTU biegu. Będzie to ostatnia szansa na złożenie swojego pomysłu. Serdecznie zapraszamy.

Wniosek do BO może składać każdy mieszkaniec Elbląga – bez względu na wiek. Wystarczy uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 2 osób w przypadku inicjatywy okręgowej i 5 osób w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej.

W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3.920.000 zł – po 530.000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1.270.000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo, w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30.000 zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie  www.budzetobywatelski.elblag.eu

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej lub otrzymać jego wersję papierową w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu i Ratuszu Staromiejskim.

Wypełnione wnioski składamy do 5 czerwca 2022 roku w wersji papierowej do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, w Punkcie Informacyjnym Ratusza Staromiejskiego ul. Stary Rynek 25 oraz podczas wymienionych wyżej imprez.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email