„To był rok wytężonej pracy”

„To był rok wytężonej pracy”
Fot. archiwum redakcji

Kształci dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu to miejsce, gdzie dzieje się dużo. Placówka w 2018 roku doposażyła plac zabaw i uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach.

– Mijający rok 2018, był dla pracowników Ośrodka rokiem wytężonej pracy. Zawód nauczyciela jest zawodem trudnym i odpowiedzialnym. Kierowanie wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży stanowi ogromną odpowiedzialność. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, przekaże wartości, którymi należy kierować się w życiu. Tak właśnie dzieje się w naszej szkole. To dzięki pracy wszystkich nauczycieli nasza szkoła jest wyjątkowa – mówi dyrektor placówki Leszek Iwańczuk. – William Artur Ward powiedział: „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje”. Tacy właśnie nauczyciele pracują w naszym Ośrodku, nauczyciele inspirujący. Każdego dnia wzbogacają życie swoich uczniów, pokazują im właściwą ścieżkę i poszukują wspólnie rozwiązań – dodaje.

W 2018 r. placówka otrzymała certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawany przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty. Ponadto kontynuowano przez cały rok działania w ramach wcześniej uzyskanych certyfikatów.

Uczniowie i wychowankowie placówki, osiągali sukcesy sportowe. Zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Rekord” wzięli udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad i wywalczyli brązowy medal w grze pojedynczej i srebro w deblu (w bowlingu) oraz dwa złote medale – w grze pojedynczej i w deblu (w badmintonie). W marcu tego roku uczennica placówki reprezentowała Polskę oraz Elbląg na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

– Wychowankowie ośrodka mogą rozwijać swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia uczestnicząc w zajęciach szkolnego zespołu teatralnego „Koperniczki”. Zespół przygotowuje oprawę szkolnych świąt i uroczystości, takich jak Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, okolicznościowe przedstawienia z okazji Bożego Narodzenia, Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i Świąt Wielkanocnych. Zespół zdobywa laury na przeglądach teatralnych. W 2018 roku podczas przeglądu „Kurtyna w górę” zdobył I miejsce – wspomina Ewelina Deja v-ce dyrektor SOSW nr 1.

Nie brakuje także akcji cyklicznych, takich jak, zbiórka ciepłej odzieży dla dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji materialnej, zbiórka na rzecz Hospicjum Elbląskiego czy elbląskiego schroniska. Od wielu lat placówka wspiera także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W grudniu 2018 r. zakończono realizację projektu „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty” w ramach programu POWER finansowanego ze środków unijnych. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła się realizacja kilku nowych projektów finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego, tj. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II”, „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” oraz „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”.

W minionym roku SOSW NR 1 zorganizował charytatywny turniej piłki nożnej „Gramy dla Jedynki”, w którym udział wzięły wszystkie służby mundurowe z Elbląga, pracownicy Ośrodka oraz drużyna Telewizji Polskiej. Całkowity dochód z meczu został przekazany na doposażenie sensorycznego placu zabaw, który jesienią utworzono na terenie Ośrodka. Wśród działań podejmowanych przez placówkę jest także festyn integracyjny „Zobacz Uśmiech”, na którym niepełnosprawni wychowankowie ośrodka goszczą uczniów klas I-III z placówek z całego miasta oraz wszystkich przedszkoli.

W mijającym roku w ośrodku zaszły istotne zmiany niemal we wszystkich obszarach jego działalności. Opracowano i wdrożono projekty i programy, w wyniku których pozyskano znaczące środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych. Posłużyły one do wyposażenia ośrodka w nowoczesne środki dydaktyczne, służące rewalidacji oraz wzbogaceniu bazy.

AP

Print Friendly, PDF & Email