Telefon zaufania dla dotkniętych przemocą

Telefon zaufania dla dotkniętych przemocą
Fot. Małgorzata Litwin

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia działa mimo epidemii. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 154 030 lub korzystając z poczty elektronicznej (niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl) – codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog. Linia działa w ramach projektu Niebieska Sieć, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Ofiary przemocy mogą szukać wsparcia także w marszałkowskim Biurze Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Jego pracownicy udzielają porad prawnych dotyczących przemocy w rodzinie związanej z problemem alkoholowym, uzależnieniami od narkotyków czy hazardem. Służą pomocą m.in. w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem i alimentacją. Podejmują interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzą mediacje między stronami konfliktów.

W uzasadnionych przypadkach biuro zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Siedziba Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy znajduje się w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73. Kontakt pod numerem telefonu: 56 659 13 99 i 56 652 18 12, e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl.

Godziny pracy biura:

  • poniedziałki, środy i czwartki: 8:00-15:30
  • wtorki: 8:00-16.30
  • piątki – 8:00-13.30.

Prawnicy biura pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie w Toruniu, ale też w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno. Ze względu na epidemię porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

  • Bydgoszcz – 52 321 40 59/606 924 845
  • Włocławek – 54 235 67 10/500 173 322
  • Grudziądz – 56 621 58 16/500 173 322
  • Inowrocław – 56 621 59 04/606 924 845
  • Brodnica – 56 491 97 71/500 173 322
  • Chełmno – 56 686 30 72/500 173 322

Więcej informacji na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Print Friendly, PDF & Email