Zobacz, jak wspierać seniorów

Zobacz, jak wspierać seniorów

Filmy w ramach projektu „Wolontariat sąsiedzki – wsparcie sopockich seniorów” zrealizowało Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji, we współpracy z Centrum Kształcenia Opiekunów i Fundacją Dementia Action Alliance Polska z siedzibą w Sopocie, reprezentowanym przez Marlenę Meyer-Kaźmierowską.