UODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie

UODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie

Urzędy miast i gmin nie mają jasności komu i w jakim zakresie mogą zapewnić dostęp do dokumentacji gromadzonej w ramach procedury „Niebieskiej Karty” – wskazuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wnosi do MRPiPS o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.