Wejherowo: Zakończyła się realizacja projektu dla osób ze spektrum autyzmu

Wejherowo: Zakończyła się realizacja projektu dla osób ze spektrum autyzmu

Siedem osób w spectrum autyzmu wzięło udział w projekcie fundacji „Autyzm-Brand New Brain” polegającym na uspołecznianiu i uzawodawianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie podsumowano kolejną edycję tak ważnego społecznie projektu, który dofinansowało Miasto Wejherowo.

Wsparcie dla studentów z ASD

Wsparcie dla studentów z ASD

Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem. Często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dlatego 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu).