W Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej

W Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ciągu dwóch najbliższych lat w Krakowie powstanie Specjalistyczne Centrum Edukacji Włączającej. Będzie w nim realizowane szerokie spektrum działań edukacyjnych, których celem jest zwiększanie szans edukacyjnych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.