RPO: Rozporządzenie KRRiT ws. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w tv do poprawki

RPO: Rozporządzenie KRRiT ws. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w tv do poprawki

Nadawcy programów telewizyjnych muszą zapewniać dostępność audycji osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, przez wprowadzanie stosownych udogodnień. KRRiT pracuje nad nowym rozporządzeniem ze szczegółowymi rozwiązaniami co do tych udogodnień. Odwracają one jednak przyjęty wcześniej kierunek dążenia do zapewnienia pełnej dostępności przekazów audiowizualnych.

RPO: Dlaczego członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami nie mogą być ich asystentami?

RPO: Dlaczego członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami nie mogą być ich asystentami?

Mimo, że stale rośnie zapotrzebowanie na usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami, asystentami nie mogą jednak zostać członkowie ich rodzin. Ich wykluczenie z grona kandydatów, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, może uniemożliwić znalezienie osoby, która będzie odpowiadała potrzebom i preferencjom wnioskodawcy.

RPO: Miejsce dzieci z niepełnosprawnościami jest w rodzinie zastępczej, a nie w DPS

RPO: Miejsce dzieci z niepełnosprawnościami jest w rodzinie zastępczej, a nie w DPS

Bardzo niewiele dzieci z niepełnosprawnością trafia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Placówki instytucjonalne nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych i społecznych, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa. Niezbędne są zatem przepisy, które zapobiegną umieszczaniu ich w domach pomocy społecznej, tak by mogły być przenoszone do rodzinnej pieczy zastępczej.