Elbląg przyjazny pszczołom

Elbląg przyjazny pszczołom

W tym roku Elbląg po raz kolejny przystąpił do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. – Przystępując do Manifestu zadeklarowaliśmy różne działania na rzecz ochrony pszczół – informuje Urząd Miasta. Wśród działań podjętych właśnie na rzezcz ochrony pszczół znalazła się m.in. pierwszea edycja działań ekologicznych pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” której celem było odtworzenie populacji owadów zapylających poprzez odbudowę populacji pszczoły miodnej oraz populacji pszczół samotnic /murarki ogrodowej/, a także propagowanie wiedzy przyrodniczej…