Przeciwdziałanie skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

Przeciwdziałanie skutkom inflacji – dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 r.

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.