80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

Asystenci będą mieli określone zadania, wśród nich: pomoc w rehabilitacji, w wykonywaniu codziennych czynności domowych, wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych oraz umożliwienie dotarcia w wybrane miejsce.

PFRON o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2021

PFRON o podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2021

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 9/2021 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…) – czytamy na stronie internetowej PFRON.