Iława przeciwko depresji

Iława przeciwko depresji

– Nasza kampania „Razem Przeciw Depresji” za główny cel przyjmuje upowszechnienie wiedzy na temat choroby, możliwych przyczyn jej powstawania, sposobów leczenia i profilaktyki – mówi Krzysztof Panfil z Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.