Świętokrzyskie ze wsparciem psychologicznym dla osób z niepełnosprawnością

Świętokrzyskie ze wsparciem psychologicznym dla osób z niepełnosprawnością

Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON oraz prezes fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei, Dariusz Lisowski podpisali umowę: „Wsparcie psychologiczne terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością poprzez wznowienie Centrum Komunikacji i Wsparcia. Jest to kontynuacja zadania, które było już prowadzone przez pracowników fundacji.