Gdańsk: Europejski Komitet Regionów ustanowił nagrodę im. Pawła Adamowicza

Gdańsk: Europejski Komitet Regionów ustanowił nagrodę im. Pawła Adamowicza

Nagroda będzie wyróżnieniem dla tych, którzy budują pomosty i obalają mury w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, torując drogę do przemian społecznych na rzecz najsłabszych i nie wzbraniając się przed pilną walką o prawa człowieka i podstawowe wolności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.