Papieskie Muzeum bez barier. Zwiedzanie w PJM

Papieskie Muzeum bez barier. Zwiedzanie w PJM

Historię życia Jana Pawła II i jego rodziny oraz dzieje pontyfikatu Papieża Polaka można już poznać w Polskim Języku Migowym. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach udostępniło w swojej aplikacji do samodzielnego zwiedzania ścieżkę prowadzącą po ekspozycji stałej dedykowaną osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.