Projekt nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej wpisany do wykazu prac rządu

Projekt nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej wpisany do wykazu prac rządu

Kilka dodatkowych wyłączeń, doprecyzowanie wymagań dotyczących deklaracji dostępności, stworzenie kategorii „aplikacji internetowej” oraz ujednolicenie z oficjalnym, polskim tłumaczeniem WCAG 2. – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej. Propozycje zmian obejmą 7 obszarów: dostosowanie Załącznika do ustawy do polskiego oficjalnego tłumaczenia WCAGrozstrzygnięcie problematycznych kwestii związanych z deklaracją dostępności (dodanie możliwości umieszczenia deklaracji dostępności na innej stronie niż ta, której dotyczy deklaracja, usunięcie obowiązku publikowania linku do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej w deklaracji dostępności…