Sopot: Samorząd przyjazny niepełnosprawnym

Sopot: Samorząd przyjazny niepełnosprawnym

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że każdy wobec prawa jest równy, a osobom z niepełnosprawnościami należy dać odpowiednie instrumenty umożliwiające pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym kulturalnym i politycznym. Sopot z powodzeniem wspiera niepełnsprawnych mieszkańców, co zostało docenione.