GIS: Szybka ścieżka diagnostyczna na koronawirusa dla kadry medycznej

GIS: Szybka ścieżka diagnostyczna na koronawirusa dla kadry medycznej

Definicja przypadku kwalifikującego do badań diagnostycznych w kierunku koronawirusa została rozszerzona o osoby niemające kontaktu z osobą zakażoną, a „manifestującą” objawy, to rozwiązanie dedykowane dla personelu medycznego – podkreśla Główny Inspektor Sanitarny.