Subkonto dla chorych na SM z Fundacją Dobro Powraca

Subkonto dla chorych na SM z Fundacją Dobro Powraca

Dlaczego Fundacja Dobro Powraca prowadzi subkonta? Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Refundowane przez NFZ programy lekowe obejmują niewielki procent potrzebujących. Wierzymy, że w otoczeniu każdego Chorego są osoby, które pomagają wspierać walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, którzy chcieliby udzielić wsparcia konkretnemu Choremu.