Braniewo pierwszym przystankiem Marcina Wyrostka i EOK

Braniewo pierwszym przystankiem Marcina Wyrostka i EOK

Elbląscy kameraliści rozpoczęli w miniony poniedziałek V edycję Festiwalu, który stał się ich znakiem rozpoznawczym. Tym razem koncert inaugurujący „Muzykę Polską na Warmii i Żuławach” odbył się w Braniewie. Słuchacze zgromadzeni w Bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej mogli podziwiać nie tylko kunszt Orkiestry, ale również Marcina Wyrostka i jego zespołu. Jeden z najbardziej cenionych polskich akordeonistów w wywiadach często określa się jako „muzyczny obywatel świata”. Czerpie bowiem inspirację z szeroko pojętej tradycji europejskiej: bałkańskiej, węgierskiej…

Braniewo: E–kompetencje bez barier

Braniewo: E–kompetencje bez barier

Mieszkańcy Braniewa do końca października 2019 r., dzięki porozumieniu podpisanemu przez Burmistrz Miasta Braniewa Monikę Trzcińską i dyrektora W–M ZDZ w Olsztynie Centrum Edukacji w Braniewie – Joanne Smoliniec, poprzez udział w projekcie: „E–kompetencje bez barier” mogą zwiększyć swoje umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e–usług publicznych. Projekt jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020…