RPO: Dlaczego członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami nie mogą być ich asystentami?

RPO: Dlaczego członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami nie mogą być ich asystentami?

Mimo, że stale rośnie zapotrzebowanie na usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami, asystentami nie mogą jednak zostać członkowie ich rodzin. Ich wykluczenie z grona kandydatów, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, może uniemożliwić znalezienie osoby, która będzie odpowiadała potrzebom i preferencjom wnioskodawcy.

80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

80 osób z pomocą Asystenta Osobistego

Asystenci będą mieli określone zadania, wśród nich: pomoc w rehabilitacji, w wykonywaniu codziennych czynności domowych, wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych oraz umożliwienie dotarcia w wybrane miejsce.