Asystencja osobista w nowej koncepcji projektu ustawy

Asystencja osobista w nowej koncepcji projektu ustawy

12 kwietnia, podczas organizowanego w Pałacu Prezydenckim „Forum Deinstytucjonalizacji”, przedstawiono koncepcję projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która została przygotowana przez Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.