Sejm przegłosował ustawę o tzw. 500+ dla niepełnosprawnych

Sejm przegłosował ustawę o tzw. 500+ dla niepełnosprawnych

Wśrodę sejm uchwalił ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Teraz czeka ona już tylko na podpis Prezydenta. Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwać świadczenie? Jak zaznacza ustawodawca celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa wskazuje, że świadczenie to przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym obywatelami państw…