Szpital Południowy – szpitalem patronackim Uniwersytetu Warszawskiego

Szpital Południowy – szpitalem patronackim Uniwersytetu Warszawskiego
Fot. Karolina Grabowska/Pexels

Po ponad 70 latach przerwy uczelnia ponownie uruchomi wydział medyczny, a przyszli studenci będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w jednym z najnowocześniejszych miejskich szpitali. Miasto podpisało w tej sprawie porozumienie z władzami Uniwersytetu Warszawskiego na najbliższe 10 lat.

– Bardzo się cieszę, że przyszli studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim będą korzystali z wiedzy i doświadczenia medyków ze Szpitala Południowego. To świetnie wyposażona i nowoczesna miejska placówka z doskonale wykwalifikowaną kadrą. Dzięki współpracy z uczelnią chcemy kształcić najlepszych specjalistów na rynku medycznym, a tym samym zapewnić mieszkańcom dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydent m.st. Warszawy.

– Cieszymy się, że otoczenie samorządowe sprzyjało projektowi Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim, wobec którego są bardzo duże oczekiwania. Będziemy kształcić lekarzy, ale też wykorzystywać w pełni to, co Uniwersytet posiada najlepszego, w tym badania prowadzone szczególnie na wydziałach przyrodniczych – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólne kształcenie i projekty badawcze

Porozumienie zawarte między Szpitalem Południowym a Uniwersytetem Warszawskim (UW) dotyczy przede wszystkim współpracy w kształceniu w zawodach medycznych, w tym wspólnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i badawczych oraz praktyk studenckich.

Intencją władz miasta oraz uczelni jest zwiększenie dostępności do kształcenia w zawodach medycznych, a tym samym zwiększenie liczby medyków, w tym w szczególności lekarzy i lekarek.

W ramach współpracy w Szpitalu Południowym będą prowadzone zajęcia dla przyszłych medyków m.in. z anatomii, chirurgii, geriatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii. Placówka zapewni również kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć oraz praktyk.

Porozumienie obejmuje 4 pełne (6-letnie) cykle kształcenia tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2033 r. – warunkiem współpracy jest wcześniejsze uzyskanie przez Uniwersytet Warszawski zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku lekarskiego na uczelni.

Jak dodaje Renata Kaznowska, ważnym elementem współpracy Szpitala Południowego i uczelni, jest również poszerzanie wiedzy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu: – Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz połączeniu potencjału naukowego i badawczego obydwu instytucji, Szpital Południowy będzie liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii i metod leczenia, na czym skorzystają pacjenci. Potencjał szpitala jest jeszcze większy i miasto dąży do jego pełnego wykorzystania – dodaje wiceprezydent. 

Szpital Południowy ma apetyt na więcej

W Szpitalu Południowym znajduje się 300 łóżek i działają: oddział wewnętrzny z pododdziałem kariologii, szpitalny oddział ratunkowy i oddział intensywnej opieki medycznej; oddział ginekologiczno – położniczy, oraz oddział neonatologiczny, oddział ortopedii z zespołem doświadczonym w endoprotezoplastyce, oddział chirurgii ogólnej, ze specjalizacją chirurgii proktologicznej, OIT oraz pracownia endoskopii. Szpital Południowy dostał również w ramach NFZ dodatkowy kontrakt na rezonans magnetyczny.

W placówce na Ursynowie znajduje się również 7 nowoczesnych sal operacyjnych, apteka szpitalna, centralna sterylizatornia oraz laboratorium z pracownią serologii i bankiem krwi.

Szpital przygotowuje się do uruchamiania kolejnych specjalizacji, które z powodzeniem mogłyby być rozwijane, tak aby w pełni wykorzystać potencjał placówki.

Kompleksowa opieka nad mamą i noworodkiem

W nowym oddziale ginekologiczno-położniczym znajdują się 4 przestronne sale porodowe z izbą przyjęć, sale do hospitalizacji oraz pozostające w gotowości pomieszczenia bloku operacyjnego – sala cięć cesarskich oraz sala operacyjna do interwencji w przypadkach nagłych. Oddział położniczy w Szpitalu Południowym jest jedynym miejskim oddziałem dla całej dzielnicy Ursynów i Wilanów. Z kolei oddział neonatologiczny w placówce nosi imię fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przekazała sprzęt medyczny i wyposażenie do ratowania życia i leczenia noworodków, za blisko 6 mln zł.

Szpital Południowy zawarł również umowę partnerską z Centrum Medycznym „Żelazna” – Szpital i Przychodnia Św. Zofii, aby korzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów.

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email