Szkoła Liderów zaprasza

Szkoła Liderów zaprasza
Fot. Adminstrator

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szkoła jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – partiach politycznych, „młodzieżówkach”, samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych i organizacjach pozarządowych.  

Szkoła odbędzie się w dniach 9-19 października 2008 roku. Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2008
roku.
  

Celem Szkoły jest wzmocnienie liderek i liderów  życia publicznego, poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw i poglądów. Gośćmi i wykładowcami dotychczasowych edycji Szkół  byli: politycy, dyplomaci, wykładowcy uniwersyteccy, przedstawiciele biznesu, znane postacie polskiego życia publicznego. Szkoła promuje model działacza publicznego, który swoją działalność opiera na potrzebach środowiska, interesie publicznym, zrozumieniu idei: debaty publicznej, partycypacji społecznej oraz współdziałania trzech sektorów społeczeństwa obywatelskiego. Absolwentami Szkół  są m.in. parlamentarzyści, burmistrzowie, wójtowie, radni, znani działacze społeczni i pozarządowi.

PROGRAM SZKOŁY

Program szkoły składa się z trzech elementów:

rozwoju umiejętności – intensywne treningi umiejętności społecznych dot. m.in.: przywództwa, budowania zespołu, zarządzania projektami, komunikacji, wystąpień publicznych,

zdobywania wiedzy – wykłady, stoliki eksperckie, case studies, panele dyskusyjne poświęcone ważnym problemom społeczno-politycznym Polski, a także problemom konfliktu i konsensusu, wykluczenia, korupcji, lustracji, polityki zagranicznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, kultury itp.,

kształtowania postaw i poglądów – debaty oraz konwersatoria uzupełniające i podsumowujące omawianą tematykę.

WARUNKI I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które: ukończyły 20 lat, są liderkami/liderami w swoich środowiskach, od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne, chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić  i wysłać  formularz zgłoszeniowy (do pobrania na końcu artykułu) wraz z max. 2 listami polecającymi lub materiałami poświadczającymi działalność. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

TERMINY

do 12 września 2008 roku, do godz. 16.00– termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających

16 września 2008 roku, godz. 18.00– ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na rozmowy kwalifikacyjne

22 – 24 września 2008 roku – rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie

24 września 2008 roku, godz. 19.00– ogłoszenie listy uczestników Szkoły

Uczestnicy pokrywają część  kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 450 zł, pozostałe koszy są pokryte przez partnerów XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Termin wpłat upływa 30 września 2008 roku. Więcej informacji na stronie[url]http://www.szkola-liderow.pl/[/url]
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2601

Print Friendly, PDF & Email