Szefowie akademii nauk z Polski, USA i z Ukrainy wzywają do dalszej pomocy uczonym z Ukrainy

Szefowie akademii nauk z Polski, USA i z Ukrainy wzywają do dalszej pomocy uczonym z Ukrainy
Fot. Element5 Digital / Pexels

Wzywamy międzynarodową społeczność naukową do dalszej pomocy uczonym z Ukrainy i do wspierania planów powojennej odbudowy nauki w tym kraju – piszą w liście otwartym prezesi akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy.

Z powodu zbliżającej się rocznicy ataku Rosji na Ukrainę prezesi Polskiej Akademii Nauk – prof. Marek Konarzewski, Narodowej Akademii Nauk USA – prof. Marcia K. McNutt i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Anatoly Zagorodny opublikowali list otwarty skierowany do międzynarodowej społeczności akademickiej.

– Wzywamy międzynarodową społeczność naukową do dalszej pomocy uczonym z Ukrainy oraz do wspierania planów powojennej odbudowy nauki w tym kraju. Przyszły dobrobyt Ukrainy będzie zależał od zasobów ludzkich i infrastruktury, a w szczególności od modernizacji krajowego sektora badań, innowacji i edukacji – napisano.

– Głęboko wierzymy, że nieuzasadniona agresja się skończy, a Ukraina zwycięży. Jesteśmy świadkami zmagań ukraińskiej społeczności naukowej z brutalną wojną. W obliczu niesprawiedliwości połączmy siły, aby razem wspierać naukę! – podkreślono.

Prezesi zaapelowali też o ochronę ukraińskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego przed wywołanym wojną upadkiem, rosnącą luką pokoleniową i drenażem mózgów, czyli odpływem naukowców za granicę.

W liście przypomniano, że 2 czerwca 2022 r. przedstawiciele kilku narodowych akademii nauk spotkali się w Warszawie w celu opracowania planu działań dla rozwoju nauki w Ukrainie.

Od tamtego czasu akademie podjęły kroki wspierające naukowców z Ukrainy i w Ukrainie. Wskazano na m.in. uruchomienie programu, który umożliwia uczonym opuszczającym Ukrainę pozostanie w nauce.

– Łącznie przyjęliśmy 218 ukraińskich stypendystów na pobyty do 10 miesięcy – sprecyzowano.

Innym działaniem było zorganizowanie licznych szkoleń dla ukraińskich naukowców w językach angielskim i ukraińskim. W tych warsztatach wzięło udział prawie 600 uczestników z Ukrainy.

W liście podano też informację o uruchomieniu programu grantowego skierowanego do ukraińskich zespołów badawczych z głównym koordynatorem z Ukrainy goszczonym w jednostce badawczej w Polsce oraz z członkami jego zespołu – w tym młodymi naukowcami bez doktoratu – przebywającymi poza Ukrainą lub na jej terenie.

– Wszystko powyższe nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy pomiędzy akademiami oraz bez życzliwego wsparcia międzynarodowych organizacji naukowych z Europy i spoza niej. Wierzymy jednak, że nadal istnieje pole do wdrożenia szerszego zakresu działań i wsparcia – podkreślono. (PAP)

Szymon Zdziebłowski / PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email