Szczecin: Skorzystaj ze specjalistycznego wsparcia

Szczecin: Skorzystaj ze specjalistycznego wsparcia
Fot. SHVETS production / Pexels

Coraz częściej borykamy się z różnego rodzaju chorobami i dolegliwościami zarówno wśród dorosłych w różnym wieku jak i u dzieci. Często w obliczu choroby stajemy się bezradni i zdezorientowani. Potrzebujemy porady jak pomóc naszym najbliższym. W projekcie „Zaopiekowani” można dowiedzieć się jak poradzić sobie w tego typu sytuacjach. Wsparcie jest całkowicie darmowe i udzielane niezależnie od wieku.

Projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie poradnictwa czy opieki wytchnieniowej.

W ramach projektu funkcjonuje centrum wsparcia dla opiekunów faktycznych oraz świetlica wytchnieniowa czy wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach działań świadczone są także usługi opiekuńcze czy opiekuńcze usługi sąsiedzkie.

Centrum wsparcia „Niezapominajka”

To miejsce w którym opiekunowie osób niesamodzielnych mogą skorzystać z różnego rodzaju porad i wsparcia. Prowadzona jest tu także świetlica wytchnieniowa.

Opiekunowie mogą uzyskać pomoc w formie indywidualnego poradnictwa z zakresu wsparcia psychologicznego, porad prawnych, porad socjalno-ekonomicznych oraz opiekuńczych.

Dodatkowo w Centrum organizowane są szkolenia grupowe dotyczące między innymi metod i technik pracy z osobami niesamodzielnymi, opieki i pielęgnacji, technik terapeutycznych, umiejętności komunikacji i organizacji czasu wolnego oraz metod i technik radzenia sobie ze stresem.

Prowadzone tu są także grupy samopomocowe oraz grupy terapeutyczne dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Wsparcie jest udzielane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Można tu wypożyczyć sprzęt wspomagający, rehabilitacyjny lub pielęgnacyjny.

Dostępne są między innymi podpórki, chodziki czy balkoniki rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki wannowe oraz inny sprzęt wspomagający czynności higieniczne, a także różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne.

Wypożyczalnia prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów wsparcia realizowanych w ramach projektu „Zaopiekowani” można znaleźć na stronie internetowej zaopiekowani.szczecin.pl

Skorzystaj ze specjalistycznego poradnictwa

Do zadania nr 10 „Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego” mogą zgłosić się rodzice, dziadkowie, opiekunowie osób, które borykają się z problemami przewlekłych chorób i w  związku z tym wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – na przykład. pomocy w poruszaniu się, ubieraniu, przygotowywaniu lub spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych czy komunikowaniu się z otoczeniem. Z pomocy i porad mogą skorzystać również opiekunowie osób niesamodzielnych niezależnie od wieku podopiecznych – seniorów, osób dorosłych, a także dzieci.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

Każdy Opiekun chorującej osoby może otrzymać doradztwo w zakresie:

  • pielęgnacji osoby chorej przewlekle (higiena i pielęgnacja, profilaktyka przeciwodleżynowa, zmiana bielizny, itp.),
  • żywienia osoby chorej przewlekle (dieta chorego, zasady i sposoby odżywiania, żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, suplementacja w diecie itp.),
  • rehabilitacji (sposoby podnoszenia i przenoszenia chorego, ćwiczenia do wykonania w domu dla opiekuna i podopiecznego, itp.),
  • wsparcia psychologicznego (trudności psychologiczne wynikające z opieki nad osobą chorą, skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskimi oraz radzenie sobie z nimi, itp.).

Każdy uczestnik projektu (opiekun) ma możliwość skorzystania z co najmniej 3 godzin doradztwa z wybranego przez siebie zakresu tematycznego. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w sposób zapewniający indywidualne podejście do problemów opiekunów. Możliwe jest także realizowanie doradztwa w warunkach domowych, także w obecności osoby chorej. Doradztwa udzielą specjaliści z wybranej dziedziny tj. dietetyk, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy też psycholog.

Jak zgłosić się do projektu?

To proste: wystarczy pobrać ze strony internetowej miesnie.szczecin.pl (zakładka projekty/Pliki do pobrania) i wypełnić formularz zgłoszeniowy pn. Zal.12_Wniosek_opiekuna_faktycznego_o_objecie_wsparciem – zad. 10 4. Stosowny wniosek znajduje się również poniżej w sekcji załączników.

Wnioski można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie na adres: doradztwo@miesnie.szczecin.pl
  • osobiście w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni lub za pośrednictwem poczty na adres Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin.

Wzory wniosków, szczegółowe informacje o wsparciu dostępne są na stronie internetowej: miesnie.szczecin.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Załącznik:

Wniosek o objęcie wsparciem – wersja PDF – kliknij by pobrać

UM Szczecin
Print Friendly, PDF & Email