Instytucje kultury z roku na rok są coraz lepiej przystosowane do potrzeb osób, które mają problem ze wzrokiem, słuchem czy poruszaniem się. Poprzez realizację projektu – Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, którego jednym z celów było dostosowanie obiektu do osób z różnymi dysfunkcjami, placówka stała się jedną z wiodących instytucji kultury w zakresie dostępności w województwie warmińsko-mazurskim i w północnej Polsce.

Coraz częściej imprezy artystyczne i inicjatywy kulturalne są bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od lat realizuje te założenia, przywiązując szczególną uwagę do aktywnego włączania osób z niepełnosprawnościami do twórczego działania. Poprzez organizację koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań integracyjnych, konferencji, wystaw plastycznych oraz fotograficznych realizujemy szeroko pojętą integrację i przełamywanie barier społecznych.

Fot. CSE Światowid

– Charakter naszych przedsięwzięć spełnia wymogi profesjonalizmu i szacunku dla niepełnosprawności. Co ważne nie są to wydarzenia w których osoby z niepełnosprawnościami są biernymi odbiorcami, ale mogą być aktywnymi uczestnikami. Staramy się aby te działania obejmowały osoby ze specjalnymi potrzebami i każdym rodzajem niepełnosprawności – mówi Antoni Czyżyk, CSE Światowid.

W ramach realizacji projektu – Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, cały budynek został pozbawiony wielu barier architektonicznych.


Czytaj także: CSE Światowid odnowiony i bardziej dostępny


Przed wejściem zamontowano specjalne nakładki na schody, zaś wewnątrz umieszczono kolejną windę dla niepełnosprawnych oraz oznaczenia podłogowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Uzupełnieniem tych oznaczeń jest umieszczona w wejściu głównym tablica tyflograficzna, czyli dotykowy plan budynku oraz przyciski przywołania pomocy. Także osoby z niepełnosprawnością ruchu mają również lepszy dostęp do kasy i punktu informacji – wszystko za sprawą zainstalowanej platformy przyschodowej. Podobne platformy zostały zamontowane także przy wejściu na hol główny oraz przy wejściu na scenę w Dużej Sali Kina Światowid.

Fot. Mateusz Misztal

Ponadto Kino Światowid wzbogaciło się także o nową salę studyjną w pełni przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest to jedyna taka sala kinowa w północnej Polsce wyposażona w system Audiomovie – aplikację do audiodeskrypcji.

Zmiany w zakresie dostępności objęły także przestrzeń cyfrową CSE „Światowid” w Elblągu. Nowa strona internetowa poza nieszablonową grafiką, została wyposażona w dużo dodatkowych funkcjonalności. Wszystko zgodnie z założeniami i uwzględnieniem norm WCAG 2.1 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Aby zobaczyć więcej zdjęć z udogodnień w CSE Światowid kliknij w zdjęcie główne.

Działania zrealizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu”

Projekt nr: POIS.08.01.00-00-1062/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email