Stypendia przyznane na odległość

Stypendia przyznane na odległość
Fot. Pixabay

Mieli je otrzymać dziś podczas uroczystości, która jak co roku odbywa się w Urzędzie Miejskim. Jednak z konieczności zostali poinformowani o przyznaniu wyróżnienia na odległość. Mowa o stypendiach na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Prezydent Elbląga przyznał takie stypendium 88 wyróżniającym się uczniom elbląskich szkół. Stypendium na wyrównywanie szans przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy edukacyjne osiągnięte w szkole. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W gronie stypendystów trzy uczennice uzyskały najwyższą z możliwych średnią, czyli 6,0. To Oliwia Bednarczuk, Marta Hajdukiewicz i Matylda Chyłkowska. Wszystkim gratulujemy!

Wysokość jednorazowego stypendium wynosi od 240 zł do 320 zł. W budżecie miasta na ten cel w 2020 roku przeznaczono kwotę w wysokości 60 000 zł.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium: ZOBACZ LISTĘ WYRÓŻNIONYCH


– Drodzy uczniowie, serdecznie gratuluję Wam znakomitych wyników. Tak świetne rezultaty świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale są również świadectwem pracowitości i odpowiedzialności.

– Mam nadzieję, że stypendium stanie się dodatkową zachętą do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań. Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były źródłem twórczych poszukiwań i inspirowały do nowych pomysłów. Składam gratulacje i życzę wszystkim dalszych sukcesów – napisał Witold Wróblewski prezydent Elbląga w liście skierowanym do uczniów-stypendystów

Print Friendly, PDF & Email