Stres, depresja, stany lękowe. Na Pomorzu przybywa zwolnień lekarskich

Stres, depresja, stany lękowe. Na Pomorzu przybywa zwolnień lekarskich
Fot. MART PRODUCTION/pexels.com

Na Pomorzu rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku lekarze wystawili prawie 97 tysięcy druków L4 z tego powodu. To o 16 tysięcy więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich z tej grupy była reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

Aż 1,8 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych

W ubiegłym roku pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnotowały prawie 96,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2022 r. takich zwolnień było 81 tysięcy. Ta wysoka liczba przekłada się na więcej dni absencji chorobowej. W 2023 r. z tytułu zaburzeń psychicznych mieszkańcy Pomorza spędzili na zwolnieniach lekarskich ponad 1,8 mln dni, podczas gdy w 2022 r. było to 1,6 mln dni.

– Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne i powinno być traktowane z odpowiednią troską – podkreśla Krzysztof Cieszyński, rzecznik ZUS na Pomorzu. – Wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest sygnałem, że musimy zwracać większą uwagę na te schorzenia i zapewnić odpowiednie wsparcie i opiekę osobom, które cierpią z ich powodu.

Z jakich powodów mieszkańcy Pomorza biorą zwolnienia?

W kategorii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania mieści się sto różnych jednostek chorobowych. W 2023 roku najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich na Pomorzu z tej grupy była reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Lekarze wystawili ich ponad 34 tys. Kolejne były epizody depresyjne – 19,6 tys. zaświadczeń i tzw. inne zaburzenia lękowe – 15,6 tys. zaświadczeń.

Pierwszą piątkę zamyka 8,8 tys. zwolnień z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych i 4,3 tys. zwolnień, których przyczyną były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. Duża liczba zwolnień z powodu tych schorzeń spowodowała, że dominują one także jeśli chodzi o liczbę dni nieobecności w pracy. Najwięcej było ich z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych, bo prawie 638 tys.

Październik i listopad – najwięcej zwolnień z powodu problemów psychicznych 

W minionym roku na Pomorzu lekarze najwięcej zaświadczeń lekarskich z powodu chorób z kategorii zburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawili w październiku, marcu i listopadzie – odpowiednio 8762, 8623 i 8542. Najmniej w kwietniu, bo 7490. 

Jak dodaje Krzysztof Cieszyński edukowanie społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego i dostęp do skutecznej terapii może pomóc w zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich oraz poprawie jakości życia osób dotkniętych tymi schorzeniami.

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Miasto Gdańsk od lat angażuje się w organizowanie wsparcia psychicznego dla potrzebujących mieszkańców. Od 2016 roku działa Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. To przede wszystkim profilaktyka, szybkie wsparcie w kryzysie psychicznym i unikatowe programy poprawiające komfort psychiczny mieszkańców. 

Od 2016 roku Miasto Gdańsk przeznaczyło ponad 15 mln zł (15 167 597 zł ) na wsparcie psychologiczne, te środki nadal rosną. W 2021 roku na Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego przeznaczono ponad 2,1 mln zł. W kolejnym roku kwota ta wzrosła do ponad 2,7 mln zł, a w 2023 roku zarezerwowano ponad 3,3 mln zł na realizację tych działań. W planie na 2024 rok przewiduje się jeszcze większe wsparcie zdrowia psychicznego, a kwota wynosi ponad 4,3 mln zł.

W ramach programu m.in. organizacje pozarządowe realizują projekty wybrane w konkursach. Od 2021 do 2023 roku organizacje te zrealizowały łącznie 84 projekty wspierające zdrowie psychiczne mieszkańców Gdańska. Były to działania skierowane m.in. do dzieci, młodzieży, seniorów, nauczycieli, rodziców oraz osób znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających żałobę czy chorujących na nowotwory.

Print Friendly, PDF & Email