Staż ze środków PFRON dla niepełnosprawnych

Staż ze środków PFRON dla niepełnosprawnych
Fot. Pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że wznawia w dniach od 26 lipca do 08 sierpnia 2022 roku nabór wniosków o organizację staży dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Bydgoszczy.

W ramach konkursu w 2022 roku staże finansowane będą ze środków PFRON. PUP zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców z Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego do współpracy!

Na staż mogą zostać skierowane wyłącznie osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Bydgoszczy, zarejestrowane w PUP Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach organizowania oraz odbywania stażu w 2022 roku, PUP prosi o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do naboru.

W 2022 roku koszty badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu pokrywane będą przez Organizatora stażu.

Czas trwania stażu – 3 m-ce.

Limit środków na w/w zadanie – 16.000,00 zł.

Wnioski o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu można dostarczać w następujący sposób:

  1. osobiście – pozostawiając je w przeznaczonej do tego zamkniętej skrzynce podawczej znajdującej się przy stanowisku informacji na sali obsługi;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy; ul. Toruńska 147; 85-950 Bydgoszcz.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Print Friendly, PDF & Email