Startuje 18.edycja „Godni naśladowania”

Startuje 18.edycja „Godni naśladowania”
Fot. nadesłane

Do 29 października br. samorząd województwa przyjmuje zgłoszenia do 18. edycji konkursu „Godni naśladowania”.

Ideą konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Inicjatywa promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach:
I. Organizacja Godna Naśladowania,
II. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
III. Samorząd Godny Naśladowania,
IV. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Mogą ich dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zwycięzców oraz wyróżnionych poznamy na przełomie listopada i grudnia 2021 roku (formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Organizatorem konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast współorganizatorami konkursu są: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email