Start badania jakości świadczeń medycznych

Start badania jakości świadczeń medycznych
Fot. Thirdman/pexels

Jak pacjenci mogą przyczynić się do poprawy publicznej opieki zdrowotnej? Od teraz mają możliwość podzielenia się swoją opinią na temat świadczeń, których im udzielono, na Internetowym Koncie Pacjenta. Do osób, które skorzystały z leczenia u specjalisty, będą dzwonić także ankieterzy w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poznanie opinii pacjentów na temat jakości świadczeń medycznych pomoże zdiagnozować najczęstsze problemy, na jakie natrafiają. W efekcie poprawi to usługi, tak by były lepiej dostosowane do potrzeb pacjentów. Poprawa jakości opieki zdrowotnej to element długofalowej polityki Ministerstwa Zdrowia. Badanie jakości to jeden z pierwszych elementów, który ma przynieść wymierne efekty dla pacjentów.

– Opinia pacjenta jest kluczowa do udoskonalania systemu ochrony zdrowia. On ma być budowany właśnie wokół potrzeb pacjenta. Proszę więc o poważne potraktowanie tej ankiety, bo dzięki niej każdy z nas będzie mógł wkrótce korzystać z profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi opieki medycznej – mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski. 

– Włączenie pacjentów w proces udoskonalania i rozwijania usług oferowanych przez publiczną opiekę zdrowotną sprawi, że zaczniemy realnie odpowiadać na ich potrzeby. Bez poznania opinii pacjentów i bez chęci uwzględnienia jej nie uda nam się wprowadzać innowacji, które podniosą poziom usług oferowanych pacjentom – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Pytania ankietowe

Pytania zadawane pacjentom w ankiecie zamieszczonej w Internetowym Koncie Pacjenta oraz telefonicznie przez ankietera są identyczne.

Jest to pięć pytań, które dotyczą:

 • sprawności w zapisaniu pacjentów na wizytę
 • zachowania i postawy pracowników rejestracji
 • zaangażowania lekarza
 • stopnia zrozumiałości informacji
 • prawdopodobieństwa polecenia placówki w przyszłości.

Pacjenci będą oceniali te obszary w skali od 1 do 10 punktów. W Internetowym Koncie Pacjenta będą mogli ocenić w ten sposób zrealizowane zdarzenia medyczne. Znajdą je w zakładce „Historia leczenia”.

Z kolei ankieterzy sami skontaktują się z pacjentem. Jeżeli zachowanie lub tożsamość ankietera będą budzić wątpliwości, to pod bezpłatnym numerem infolinii NFZ – 800 190 590 – pacjenci mogą  zweryfikować i potwierdzić dane ankietera.

– Monitorujemy jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważna jest dla nas opinia pacjentów na temat warunków udzielania świadczeń w placówkach leczniczych. Dzięki ankiecie chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą i wskazać obszary, które wymagają poprawy. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapewnienie anonimowości

Ankieta jest anonimowa. Mimo, że pacjent wypełnia ją we własnym Internetowym Koncie Pacjenta, do wysłanej ankiety nie zostaną dołączone jego dane. Natomiast ankieterzy telefoniczni znają tylko numer telefonu, płeć pacjenta, placówkę, w której się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez tę placówkę. Ankieterzy nie mają dostępu do imienia i nazwiska pacjenta ani do jego numeru PESEL. Nie dysponują również informacjami wrażliwymi, np. nie wiedzą, z których świadczeń medycznych korzystali pacjenci.

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma każda osoba, która ma PESEL. Musi tylko je aktywować przez zalogowanie się na konto. Aktywnych jest 16,5 mln IKP. Jakie korzyści IKP daje pacjentowi? Pozwala m.in.:

 • otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem
 • zamówić e-receptę na stałe leki: sprawdź, jak zamówić e-receptę
 • odebrać e-skierowanie
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 • sprawdzić historię leczenia, w tym listę zdarzeń medycznych
 • mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym do opisów badań diagnostycznych, wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem czy wypisów ze szpitala
 • pobrać Unijny Certyfikat COVID (UCC).

Jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta

Centrum e-Zdrowia
Print Friendly, PDF & Email