Srebrne Drzewka 2020 dla tych, którzy wspierają gdynian

Srebrne Drzewka 2020 dla tych, którzy wspierają gdynian
Fot. Gaba Kucz / gdynia.pl

Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została nagrodzona Srebrnym Drzewkiem 2020. To wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. W gronie laureatów jest też Michał Chabel – prezes Banku Żywności w Trójmieście, prowadzącego w Gdyni (we współpracy z MOPS) dwa sklepy społeczne.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Co roku z tej okazji Marszałek Województwa Pomorskiego wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących. W tym roku gala konkursu odbyła się w 20 listopada w formule on line.

– Dzisiaj głęboko kłaniamy się pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie. W dniu Waszego święta chcemy państwu życzyć satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy i wdzięczności od podopiecznych – mówił marszałek Mieczysław Struk.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 28 wniosków o przyznanie nagrody Srebrne Drzewko. Od ubiegłego roku nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej mogą zostać uhonorowani pracownicy socjalni, ale też każda osoba, która skutecznie działa na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.

W tym roku kapituła zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji dla pięciu osób. W gronie laureatów znaleźli się: Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście.

– To duża radość, że praca osób od lat zaangażowanych w rozwijanie gdyńskiego systemu wsparcia znalazła uznanie w oczach członków kapituły – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dzięki Katarzynie Stec, zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej m.in. za wsparcie seniorów, mamy w Gdyni szeroki wachlarz form wsparcia dla osób w wieku 60+, samotnych, chorujących, borykających się z niepełnosprawnością. Rozwijamy to, co w Gdyni stanowi jeden z fundamentów pomagania, czyli wsparcie w środowisku. Mam tu na myśli stałe podnoszenie jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, powstanie Zespołu Świetlic Opiekuńczych i rozwinięcie sieci gdyńskich mieszkań wspieranych czy chronionych. Serdecznie gratuluję nagrody. W czasie takim jak ten, gdy seniorzy czy osoby zależne wymagają naszej szczególnej uwagi, praca ta ma wyjątkowe znaczenie.

Katarzyna Stec z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana jest od roku 2007. Odpowiada za wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami.

– Jest niezwykle empatyczna i otwarta – podkreśla Mirosława Jezior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Doceniam jej zaangażowanie w Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych, jej zawdzięczamy powstanie Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Warto też podkreślić zaangażowanie we wspieranie i rozwijanie innowacji, jak np. przeznaczonej dla seniorów multimedialnej aplikacji MEMO. Serdeczne gratulacje!

Katarzyna Stec zwraca uwagę, że choć przyznana jej nagroda ma charakter indywidualny, stanowi o pracy zespołowej.

– Gdy zadanie podejmuje się w zespole osób, z którymi dobrze się pracuje, jest pełne zaufanie, to można zrobić wiele ważnych, nowych rzeczy, nawet jeśli nie są łatwe – mówiła podczas piątkowej gali. – Ta nagroda to także motywacja do dalszej pracy i duże wyzwanie. Gdyński MOPS świętuje 30-lecie – patrzymy wstecz i podsumowujemy działania, ale spoglądamy przed siebie i kreślimy wyzwania, jakie przed nami. Trendy demograficzne pokazują potrzebę rozwoju usług społecznych na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ta nagroda to więc też zobowiązanie.

Srebrnym drzewkiem uhonorowano także Michała Chabla, prezesa Banku Żywności w Trójmieście. We współpracy z MOPS Gdynia Bank Żywności prowadzi w Gdyni dwa sklepy społeczne. To miejsca, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać bezpłatną żywność, ale też informacje o miejscach, w których mogą szukać rozwiązania swoich problemów.

– Michał Chabel to przede wszystkim praktyk – działania z jego udziałem mają zawsze wymierny charakter. Zmieniają bardzo konkretne sytuacje osób borykających się z podstawowymi trudnościami – mówi Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni. – Rozwijanie pomysłu na sensowną redystrybucję żywności w partnerstwie z Bankiem Żywności w Trójmieście również niesie ze sobą ten walor praktyczności i użyteczności. Już od kilku lat MOPS w Gdyni wspólnie z Bankiem urzeczywistnia idee ekologii, niemarnowania żywności, budowania otwartych przestrzeni społecznych i zawsze na pierwszym planie pozostaje człowiek; osoba, która musi radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego – to migranci, osoby doświadczające kryzysów bezdomności, zmagające się z niedostatkiem. W obecnym czasie – czasie wielkich wyzwań (związanych chociażby z pandemią) – zaangażowanie rodzące konkretne rozwiązania jest na wagę złota i na takie zawsze możemy liczyć ze strony Michała.

– Gdyńskie sklepy społeczne to najlepszy dowód na to, że długofalowa współpraca samorządu i organizacji pozarządowej w sferze społecznej sprawdza się doskonale – zauważa wiceprezydent Michał Guć. – Dziękuję Michałowi Chablowi za jego wielkie serce i niesłabnącą chęć niesienia pomocy także mieszkańcom Gdyni.

Aleksandra Dylejko
Print Friendly, PDF & Email