Społeczeństwo: Od dziś niemal 30 złotych więcej emerytury i renty

Społeczeństwo: Od dziś niemal 30 złotych więcej emerytury i renty
Fot. Adminstrator

Dziś (1 marca) w życie wchodzi kolejna już waloryzacja świadczeń emerytalnych i rent wypłacanych przez ZUS, KRUS oraz ZER (Zakład Emarytalno–Rentowy MSWiA). Będzie to wzrost aż o 2,98 proc.

Przewidziana podwyżka wynosić będzie 29,8 zł w przypadku najniższej emerytury podniesionej w ubiegłym roku do 1000 zł brutto, stąd też najniższa emerytura, i renta rodzinna a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obecnie wynosić będzie 1029,8 zł brutto. Renta socjalna z 840 zł brutto wzrośnie do 865 zł brutto, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolnosci do pracy z 750 zł brutto do 772,35 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową z 900 zł brutto do 926,82 zł brutto. Świadczenie przedemerytalne (obecnie – 1040 zł brutto) po waloryzacji będzie wypłacane w kwocie 1070,99 zł brutto.

W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.

  Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17729 

Print Friendly, PDF & Email