Specjalistyczna sala do terapii biofeedback dla szkoły w Jezierzycach

Specjalistyczna sala do terapii biofeedback dla szkoły w Jezierzycach
Fot. nadesłane

W ramach projektu: „MówiMY, gadaMY i miło wspólnie nasz czas spędzaMY”, Energa z Grupy ORLEN sfinansowała stworzenie specjalistycznej sali biofeedback`u, służącej do stymulacji rozwoju mowy i treningu mózgu u dzieci. Pomoc trafiła do Szkoły Podstawowej w Jezierzycach, do której uczęszcza piętnaścioro wychowanków z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

Szkoła Podstawowa w Jezierzycach jest placówką, do której uczęszczają dzieci z pobliskich wsi i miejscowości. Niektóre z nich borykają się z zaburzeniami autyzmu, zespołem Aspergera, a także z innymi niepełnosprawnościami. 

W okolicy, podobnie jak i w powiecie, dotąd nie było miejsca, gdzie dzieci mogłyby otrzymać kompleksową pomoc. Na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne trzeba było jeździć do oddalonego o kilkanaście kilometrów Słupska.

Celem projektu „MówiMY, gadaMY i miło wspólnie nasz czas spędzaMY” było stworzenie sali do biofeedback`u ze specjalnym sprzętem. To innowacyjna koncepcja mająca na celu rozwój mowy oraz zdolności komunikacyjnych u dzieci ze spectrum autyzmu, a także dzieci z zaburzeniami spowodowanymi różnymi traumatycznymi wydarzeniami.

– Jest to bardzo ważny projekt, który ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się uczniowie szkoły, którzy cierpią na zaburzenia autystyczne – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik wydziału ESG Energi SA. – Brak empatii, zrozumienia, a także problemy z samodzielnym funkcjonowaniem bardzo często wykluczają ich z życia społecznego.

Sala została wyposażona w niezbędne sprzęty, dzięki którym dzieci w kameralnej atmosferze mogą trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry: koordynację wzrokową, słuchową, ruchową, kompetencje społeczne oraz mowę i sposoby komunikacji ze światem.

W 2020 roku placówka w Jezierzycach otrzymała także wsparcie w ramach umowy CSR dotyczącej projektu „Szansa na samodzielność” – przystosowanie sali Terapii Sensorycznej dla dzieci autystycznych.

Print Friendly, PDF & Email