Specjaliści w punkcie już dostępni

Specjaliści w punkcie już dostępni
Fot. pixabay.com

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchomiło od 1 czerwca br. punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu Elbląga. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami będą prowadzone do końca listopada tego roku.

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest:

• osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

• osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,

• członkom rodzin osób uzależnionych,

• osobom będącym w kryzysie.

Celem naczelnym projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

Doświadczona kadra z kwalifikacjami: psycholog, pedagog, terapeuta ds. uzależnień, psychiatra oraz prawnik będą świadczyć pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Ponadto będzie prowadzona terapia w formie grupowej dla osób dorosłych oraz warsztaty edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W celu umówienia się na konsultację lub spotkania grupowe należy skontaktować się z biurem telefonicznie: tel. 55 233 82 10, poprzez pocztę e-mail: tpdzo@o2.pl lub osobiście w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 w godzinach pracy: od 07.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego –pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Elbląg.

Print Friendly, PDF & Email