Spec nie tylko od kulinariów

Spec nie tylko od kulinariów
Fot. Adminstrator

Jarosław Styczyński już w liceum zainteresował się historią sztuki, uczestniczył nawet w ogólnopolskiej olimpiadzie artystycznej. Następną jego miłością była fotografia, jako sztuka. Ulubionym fotografikiem jest Edward Hartwig.

Pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim, a następnie w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Elblągu. Studiował zaocznie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na postępującą chorobę – stwardnienie rozsiane, musiał – na ostatnim roku – zrezygnować ze studiów, a z czasem także z pracy zawodowej.

Pisać zaczął za namową mamy. Najpierw do gazet lokalnych z Nowego Dworu Gdańskiego, a obecnie także do innych,  m.in. do „Razem z Tobą”. Ostatnio próbuje sił w zmaganiach literackich. Wziął udział w konkursach „Spojrzenie na niepełnosprawność” oraz  „Okruchy życia. Kroniki rodzinne”. Jego prace ukazały się w pokonkursowych antologiach.  W br. pojechał jako uczestnik na Turniej Łgarzy do Bogatynii.

Interesuje go przyroda, ekologia, kwiaty, lubi zdrowy styl życia. No i oczywiście kulinaria – patrz rubryka „Apetyt na…”.  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 370

Print Friendly, PDF & Email