SOSW nr 1: Podsumowanie międzynarodowego projektu

SOSW nr 1: Podsumowanie międzynarodowego projektu
Fot. nadesłane

Opracowanie innowacyjnej metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną opartej na wykorzystaniu gier to główny cel międzynarodowego projektu ID Games realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu. Projekt ID Games współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W dniach 26 – 27.05.2022 r. w Atenach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „ID GAMES – Co – Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance inclusion”.  Obok nauczycieli edukacji specjalnej z Elbląga wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji  z Grecji, Rumunii i Portugalii.

W pierwszym dniu oligofrenopedagodzy z SOSW nr 1 uczestniczyli w warsztatach, podczas których dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną testowały gry (fizyczne, cyfrowe fizyczno-cyfrowe) zaprojektowane przez zespół ID Games.

Nauczyciele SOSW nr 1 wzięli też udział w spotkaniu projektowym,  w czasie którego omówiono efekty kilkuletniej współpracy międzynarodowych instytucji. Specjaliści z 4 krajów europejskich wspólnie opracowali przewodnik metodologiczny dotyczący wykorzystania gier w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz platformę e-learningową i e-kurs do rozpowszechniania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu już 20 czerwca będzie gospodarzem warsztatów, w czasie których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną testować będą 6 poważnych gier stworzonych w ramach projektu ID Games. 

Print Friendly, PDF & Email