Sopot: Zgłoś organizację pozarządową do nagrody „Sopockie Serce”

Sopot: Zgłoś organizację pozarządową do nagrody „Sopockie Serce”
Fot. mat. prasowe

Do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce”. To wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za ich osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego.

– Z ich pracy, z ich zaangażowania i pomocy korzystamy wszyscy, na bardzo wielu płaszczyznach. Organizacje pozarządowe wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne – mówi Magdalena Czarzyńska Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba. Dlatego gorąco zachęcam do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie może poszczycić się wyjątkowymi osiągnięcia oraz w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać do 20 sierpnia w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, prezydent Sopotu rozstrzygnie konkurs.

Nagroda to statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna – 6 tys. zł.

Szczegóły w BIP Sopot: Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu Sopockie Serce

Print Friendly, PDF & Email