Sopot: Wsparcie PFRON dla osób z niepełnosprawnościami rozpoczynających działalność gospodarczą

Sopot: Wsparcie PFRON dla osób z niepełnosprawnościami rozpoczynających działalność gospodarczą
Fot. pixabay.com

Osoby z niepełnosprawnościami chcące rozpocząć działalność gospodarczą, mogą wnioskować o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza soby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, planujące rozpocząć działalność gospodarczą lub rolniczą a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, do skorzystania z jednorazowego dofinansowania:

  • w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, przy prowadzenie działalności gospodarczej nieprzerwanie  przez okres co najmniej 12 miesięcy

lub

  • w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy  , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018r (Dz. U.  z 2022r., poz.1330.)

Wnioski można składać:

  • osobiście – w siedzibie PUP Gdynia ul. Kołłątaja 8 pok. 101 bądź w punkcie obsługi mieszkańców Sopotu al. Niepodległości 749 (budynek Centrum Wsparcia Ukrainy, parter),
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby urzędu: Gdynia 81-332 ul. Kołłątaja 8,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP po elektronicznym podpisaniu wniosku i załączników przez odpowiednie osoby. Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pomocą podpisywarki na platformie gov.pl
  • za pośrednictwem portalu SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON http://sow.pfron.org.pl

Wzór wniosku wraz z informacją o wymaganych załącznikach oraz szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej: www.gdynia.praca.gov.pl w zakładce „Rynek Pracy” – „Formy Aktywizacji” – „Formy wsparcia finansowane ze środków PFRON”

Szczegółowe informacje dostępne są u specjalistów zajmujących się wsparciem pod numerami tel.:

  • (58) 776 12 57,
  • (58) 776 12 58,
  • (58) 776 12 12,
  • (58) 776 12 21. 
Print Friendly, PDF & Email