Sopot: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Aktywny samorząd 2022"

Sopot: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Aktywny samorząd 2022"
Fot. Pixabay

Od 1 marca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd 2022″. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wparcie finansowe m.in. na zakup wózka czy skutera o napędzie elektrycznym, sprzętu komputerowego, dostosowanie samochodu a także pokrycie kosztów kształcenia czy opieki nad dzieckiem.

Wsparcie w ramach programu „Aktywny samorząd” przeznaczone jest dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku lub słuchu. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby pracujące, w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzież.

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z programu „Aktywny samorząd” – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Środki te, pozwolą na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu ułatwiającego codzienne życie. To łatwiejszy dostęp do edukacji i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – podkreśla dyrektor MOPS Sopot.

W ramach programu „Aktywny samorząd 2022” Moduł I można otrzymać dofinansowanie na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, m.in.: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zakupie sprzętu elektronicznego oraz szkolenia z obsługi tego sprzętu. Osoby pracujące mogą liczyć na wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, również za opiekę, którą sprawuje niania. Wnioski można składać do końca sierpnia 2022 r.

Studenci oraz osoby, które uczą się w szkole policealnej mogą otrzymać dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. Na semestr letni, wnioski można składać do końca marca.

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd 2022” należy składać w formie elektronicznej. Darmowy System Obsługi Wsparcia SOW dostępny jest na stronie internetowej Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oprócz funduszy z PFRON, Miasto Sopot od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przeznaczając na to własne środki, m.in. na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd 2022 r.:

  • Moduł I – od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  • Moduł II (semestr letni) – od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
  • Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie sopockiego MOPS-u w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny samorząd”. Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

UM Sopot
Print Friendly, PDF & Email