Sopot: Ulotka, która uczy mądrego pomagania

Sopot: Ulotka, która uczy mądrego pomagania
Fot. Adminstrator

„Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej” – ulotkę z takim hasłem, w wersji polsko-angielskiej, przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy rozdawać będą ulotki turystom oraz mieszkańcom Sopotu.

Część ulotek trafi do lokali i ogródków gastronomicznych. Tam również pojawiają się osoby, które próbują wyłudzić datki od gości lokali. Latem na ulicach Sopotu pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski licząc na łatwy zarobek od turystów. Stąd apel urzędników o niewspieranie finansowe tych osób.

– Chcemy uświadomić mieszkańcom i turystom, że dawanie pieniędzy na ulicy prowadzi właściwie do uzależnienia żebrzących od takiej formy zdobywania środków do życia – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać z pomocy, którą oferuje Gmina Miasta Sopotu. Właściwą i najskuteczniejszą pomocą jest skierowanie potrzebujących do miejsc, gdzie mogą otrzymać profesjonalne wsparcie i długofalową pomoc. Jednorazowe wrzucenie datków nie zmieni sytuacji takiej osoby – podkreśla dyrektor Czekaj.

Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wspiera również w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia.

– Każda osoba bez dachu nad głową, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać – podkreśla Leszek Grądzki, kierownik Działu Pracy Socjalnej. – Z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście. Ośrodki pomocy społecznej, a także wiele organizacji pozarządowych jest przygotowanych do wspierania osób, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych.

W ulotce przeczytamy, że osobę żebrzącą można skierować do sopockiego MOPS, gdzie pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby. W sopockim Caritasie osoby potrzebujące mogą otrzymać posiłek, czystą odzież, a także skorzystać z łaźni.

– Sekcja ds. Osób Bezdomnych prowadzi działania profilaktyczne przez cały rok – dodaje Grądzki. – Spotykamy się z młodzieżą sopockich szkół średnich i rozmawiamy o bezdomności, o żebractwie, informujemy co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej czy żebrzącej. Pracownicy socjalni uczestniczą również w spotkaniach informacyjnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych czy z seniorami na Uniwersytecie III Wieku. Natomiast latem, kiedy do Sopotu przyjeżdża wielu turystów, dzięki akcji z ulotkami na ulicach, w lokalach oraz informacji w mediach staramy się dotrzeć z informacją o właściwym pomaganiu do gości odwiedzających nasze miasto. Aby skuteczniej pomagać, współpracujemy z różnymi trójmiejskimi instytucjami i wymieniamy się wiedzą oraz doświadczeniem.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj odpowiednie służby – Straż Miejską (tel. 986), Policję (997 lub 112) czy Dział Pracy Socjalnej MOPS w Sopocie, tel. 58 551 40 54.

Źródło: sopot.pl

Print Friendly, PDF & Email