Sopot: Tydzień Białej Wstążki – powiedz „nie” przemocy wobec kobiet

Sopot: Tydzień Białej Wstążki – powiedz „nie” przemocy wobec kobiet
Mat. prasowe

Sopot włącza się od 2020 r. w organizację kampanii pn. Tydzień Białej Wstążki, która ma na celu zwrócenie uwagi na skalę przemocy wobec kobiet. Przemoc ze względu na płeć obejmuje rodzinę, społeczność lokalną, przestrzeń publiczną, miejsce pracy, czas wolny, politykę, sport, ochronę zdrowia czy sferę edukacji.

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została stworzona przez mężczyzn i do mężczyzn jest przede wszystkim skierowana. Jej celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań, które mają tej przemocy przeciwdziałać. III Pomorski Tydzień Białej Wstążki trwać będzie od 1 do 7 grudnia.

Z raportu Agencji Praw Podstawowych UE wynika, że we własnym domu przemocy fizycznej doświadczyło 15% respondentek w Polsce, w mieszkaniu innej osoby 16%, w szkole 18%, w pracy 6%, w sklepie lub restauracji 22%, na ulicy, w parku lub w innym miejscu publicznym 12%.

Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami. Kobiety i dziewczynki należące do mniejszości – etnicznych i narodowych, uchodźczynie, kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ubogie, nieheteroseksualne są wyjątkowo narażone na przemoc. Przemoc wobec kobiet, tak jak każda inna jest przestępstwem, a nie sprawą prywatną.

Dodatkowo w tym roku chcemy zwrócić uwagę na sytuację kobiet – uchodźczyń z Ukrainy. Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen. W czasie konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako instrument czystek etnicznych i broń wojenna.

Współorganizatorami kampanii są Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce z Gdańska, Zespół Placówek Specjalistycznych z Gdyni oraz Błękitna Radunia – Koło Gospodyń Wiejskich w Juszkowie.

Zachęcamy wszystkich panów, by od 1 do 7 grudnia przypięli białą wstążkę. To będzie symbol osobistej deklaracji, że mężczyzna nigdy nie będzie sprawcą przemocy i będzie reagować, widząc przemoc wobec kobiet.

Organizatorzy zachęcają także do zrobienia i opublikowania zdjęcia z wstążeczką na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres e-mail Fundacji Wschodzące Słońce”: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl.

Doświadczasz przemocy? Tam znajdziesz pomoc:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
al. Niepodległości 759 a
tel. 58 551 17 10, pon.-pt. w godz. 7.30-15.30
e-mail: zippwr@mopssopot.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
al. Niepodległości 876
tel. 58 550 14 14, pon.-pt. w godz. 8.00-19.00
e-mail: pik@mopssopot.pl

Komenda Miejska Policji w Sopocie
ul. Armii Krajowej 112 a
Oficer dyżurny: tel. 47 74 26 222
Kierownik rewiru dzielnicowych: tel. 47 74 26 331
e-mail: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Sopocie
ul. Grottgera 3-5
tel. 58 551 09 22
e-mail: sopot@gdansk.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Sopocie
ul. 1 Maja 10
tel. 58 554 98 00, pon. w godz. 7.30-18.00, wt.-pt. w godz. 7.30-15.30
e-mail: sad@sopot.sr.gov.pl

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot
ul. 3 Maja 67/69
tel. 58 551 48 75 pon.-pt. w godz. 8.00-20.00
e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marynarzy 4
tel. 506 564 879, pon. w godz. 16.00-18.00 lub tel. 609 691 250, śr. w godz. 9.00-11.00 lub 609 680 954
e-mail: gkrpa@sopot.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
ul. Władysława IV 23/25
tel. 58 551 51 33, pon.-czw. w godz. 8.00-18.00, pt. w godz. 8.00-16.00
e-mail: ppp@poradniasopot.pl

Print Friendly, PDF & Email