Sopot: Szpital geriatryczny już otwarty

Sopot: Szpital geriatryczny już otwarty
Fot. Adminstrator

To pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który w sposób kompleksowy opiekować się będzie osobami starszymi. Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie uroczyście zostało otwarte 29 listopada. W szpitalu są już pierwsi pacjenci.

Wspólnymi siłami wielu zaangażowanych osób, w tym marszałka województwa pomorskiego, prezydenta Sopotu, prezydentów Gdańska i Gdyni, wszystkich członków Obszaru Metropolitarnego, a przede wszystkim prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, udało się zbudować w Sopocie szpital, dedykowany starszym mieszkańcom: kurortu i metropolii. Szpital od tygodnia przyjmuje już pacjentów.

Decyzję o realizacji inwestycji podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Koszt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie wyniósł ponad 31 mln zł. Projekt sfinansowano ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 20,1 mln zł oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu 10,9 mln zł i Pomorskiego Centrum Reumatologicznego.

To wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno-rehabilitacyjny, w którego skład wchodzą:

Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku; w strukturze oddziału działać będą 42 łóżka szpitalne na dwóch oddziałach, tj. 17 łóżek na oddziale rehabilitacji stacjonarnej oraz na oddziale geriatrycznym 25 łóżek.

Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni.
Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna.
Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej.
Pracownia tomografii komputerowej.
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz wsparcia ich opiekunów i rodzin projekt przewiduje stworzenie systemu teleopieki. Głównym założeniem teleopieki jest telefoniczna konsultacja lekarska na temat stanu zdrowia, zaburzeń w funkcjonowaniu i ewentualnych stanów zagrożenia życia lub zdrowia osób starszych. Kompleksowa oferta Centrum Opieki Geriatrycznej obejmuje również działania skierowane do rodzin pacjentów. W tym celu realizowana będzie pomoc w formie szkoleń przez działający w ramach Centrum Punkt Edukacyjny.

Nasi starsi pacjenci zostaną objęci stałą i kompleksową opieką medyczną. Seniorom zostanie zapewniona właściwa diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja. Wsparcie otrzymają również rodziny chorych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nastąpiło 13 kwietnia 2017 r. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017 r., a zakończyły się w październiku br.

Fot. i źródło: sopot.pl

Print Friendly, PDF & Email