Sopot: Samorząd przyjazny niepełnosprawnym

Sopot: Samorząd przyjazny niepełnosprawnym
Fot. sopot.pl

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że każdy wobec prawa jest równy, a osobom z niepełnosprawnościami należy dać odpowiednie instrumenty umożliwiające pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym kulturalnym i politycznym. Sopot z powodzeniem wspiera niepełnsprawnych mieszkańców, co zostało docenione.

Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, 27 marca odebrała certyfikat dla Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przyznany miastu certyfikat jest efektem wielomiesięcznego monitoringu przeprowadzonego w mieście.

W Raporcie weryfikacyjnym z monitoringu dla Miasta Sopotu czytamy:

„Jak pokazał przeprowadzony monitoring, a także działania mające na celu weryfikację opracowanych rekomendacji w Urzędzie Miasta Sopotu prowadzone są działania mające na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, zapewnienie dostępności usług i przestrzeni, a także wzmocnienie możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasadach, jak inni obywatele. Wszystkie opisane w raporcie z monitoringu krótkoterminowe rekomendacje zostały przez instytucję monitorowaną wykorzystane”.

Źródło: sopot.pl
Fot. sopot.pl
Print Friendly, PDF & Email