Sopot: Minister uchylił decyzję Wojewody

Sopot: Minister uchylił decyzję Wojewody
Fot. Adminstrator

Decyzją administracyjną Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju uchylił zaskarżoną przez Gminę Miasta Sopotu decyzję, nakazującą zwrot dotacji do budżetu państwa. Minister uchylił decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę.

Mowa o świadczeniach pielęgnacyjnych, które Gmina Sopot wypłaca opiekunom osób niepełnosprawnych. 10 lipca br. Prezydent Sopotu otrzymał decyzję Wojewody Pomorskiego nakazującą zwrot części środków finansowych (846 310,26 zł), za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne opiekunom osób z niepełnosprawnością. Sopocki MOPS zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nadal wypłaca świadczenie pielęgnacyjne wszystkim opiekunom, niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności osoby, którą się opiekują.

Gmina Miasta Sopotu złożyła odwołanie od decyzji wojewody, wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania wszczętego w tej sprawie, lub jej uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia. Tak też się stało.

– Wszyscy opiekunowie mają prawo do równego traktowania i dlatego odwołaliśmy się od decyzji Wojewody. Szkoda, że mając tyle czasu, znając wyrok Trybunału Konstytucyjnego, rządzący skupili się na szukaniu luk w prawie – którego sami nie dostosowali do wyroku TK. Zdecydowanie większa korzyść byłaby gdyby skupili się na pomocy najbardziej potrzebującym i ich rodzinom. Sopot nadal, konsekwentnie wypłaca świadczenie pielęgnacyjne wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, nie dzieląc ich na lepszych czy gorszych. Decyzja ministra to krok w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że w ślad za nią pójdą korzystne dla niepełnosprawnych i ich rodzin, długo wyczekiwane zmiany w prawie – nie kryje radości z decyzji ministra, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Źródło: sopot.pl
Print Friendly, PDF & Email