Sopot: Dodatkowa rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami

Sopot: Dodatkowa rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami
Fot. Adminstrator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oferuje dodatkowe wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami – specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

Z usług rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– Zachęcamy rodziców do skorzystania z tej dodatkowej możliwości rehabilitacji. Zakres usług ustalany jest zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Może to być np. terapia logopedyczna, ćwiczenia, pionizacja, nauka chodu czy masaż. Wykonywane są przez wykwalifikowanych rehabilitantów i fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania dziecka.

Usługi rehabilitacyjne świadczone są bezpłatnie, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 350 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1848 zł. Można z nich korzystać 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu.

Usługi realizowane będą do końca 2019 r. Gmina Miasta Sopotu otrzymała na ich realizację dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: sopot.pl
Fot. Rafał Sułek
Print Friendly, PDF & Email